Naše vize

Sv. Anežka Česká svěřila řeholnímu řádu, který ve 13. století založila, mimo jiné poslání starat se o potřebné v její zemi. Podoba takových potřeb se v průběhu staletí měnila a s tím i druhy činností, kterým se Křižovníci s červenou hvězdou věnovali. V dnešní době vnímáme jako jednu z důležitých oblastí pro naše působení zdravotní a sociální péči.

Jednou ze souvisejících aktivit je příprava Křižovnického domácího hospice v Praze. Naším záměrem je nabídnout odborně i lidsky kompetentní podporu těm, kteří o své blízké pečují v závěru jejich života v domácím prostředí. Většina lidí si přeje strávit závěr svého života mezi svými blízkými a v domácím prostředí, ale jen menšině se to skutečně splní.

Náš hospicový tým bude složen ze zdravotních sester, lékařů, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního. Chce poskytovat vysoce odbornou a kvalitní péči. Současně nabízí i útěchu křesťanské víry, která ve chvílích nemoci a umírání může znamenat významnou pomoc nejen nemocným, ale i všem pečujícím.

V současnosti probíhají nezbytné přípravy vč. registrace. Prosíme o Vaše modlitby za zdar tohoto díla a děkujeme za ně.