Naše vize

Sv. Anežka, česká princezna a světice, založila roku 1233 řeholní řád Křižovníků s červenou hvězdou a svěřila mu poslání starat se o potřebné v její zemi. Podoba takových potřeb se v průběhu staletí měnila a s tím i široké spektrum činností, kterým se křižovníci věnovali.

V dnešní době vnímáme jako jednu z priorit zdravotní a sociální péči. Proto připravujeme Křižovnický domácí hospic v Praze. Naším záměrem je nabídnout odborně kompetentní a lidsky přívětivou podporu všem, kteří chtějí o své blízké v závěru života pečovat v domácím prostředí. Současně chceme uchovat rozměr útěchy a naděje, kterou nabízí křesťanská víra, neboť právě ve chvílích nemoci a umírání může toto znamenat velkou posilu jak pro nemocné, tak i pro pečující.

Většina lidí si přeje strávit závěr svého života mezi svými blízkými a v domácím prostředí, ale většině se toto zatím nedaří zajistit. Domácí hospic nabízí multidisciplinární podporu – zdravotních sester, lékařů, pečovatelek, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního. S touto pomocí pak lze většině nemocných péči v domácím prostředí zajistit.

Naším cílem je rozvoj komplexní domácí hospicové péče. Její jednotlivé služby zahajujeme postupně. Aktuálně již provozujeme půjčovnu zdravotních kompenzačních pomůcek a odborné sociální poradenství. Od 1.1.2024 očekáváme zahájení činnosti domácí zdravotní péče. Od podzimu 2024 pak otevření paliativní ambulance (hlavní lékař našeho týmu dokončuje svou atestační přípravu) a následně kompletizaci služeb v mobilní specializovanou paliativní péči se současně zachovanou domácí péčí k zajištění péče o paliativně relevantní neumírající pacienty. To vše ve spolupráci s Křižovnickou pečovatelskou službou, která již dlouho funguje paralelně. 

Prosíme o Vaše modlitby za zdar tohoto díla a děkujeme za ně.

Spolupracujeme

Křižovnická pečovatelská služba

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

🎁Možnost podpory

2502212686 / 2010

Pokud se Vám naše práce libí a chtěli byste nás podpořit, tak můžete na náš bankovní účet.
Všech finančních darů si moc vážíme a děkujeme za ně. Na dárce také pamatujeme ve svých modlitbách.
Pokud si budete přát vystavit potvrzení o daru, tak nás neváhejte kontaktovat.

© Copyright 2024 krizovnickyhospic.cz, Provozovatel: Křižovnický domácí hospic, IČ: 08432040