Kontakt

email: martin.j.moravec@gmail.com; martin.moravec@krizovnici.cz

bankovní účet: bude doplněn

Všem dárcům upřímně děkujeme a pamatujeme na ně ve svých modlitbách.

IČO: 08432040

Číslo evidence: 8/1-09-700/2019-57454

Adresa: Platnéřská 191/4, Praha 1 – Staré Město